Hubroo Logg

Hubroo Logg er en applikasjon for loggføring av nåtids hendelsesinformasjon som skaper oversikt og gir trygghet for at definerte personer får riktig informasjon ved hendelser. Kombinert med forhåndsdefinert ansvars- og oppgavefordeling, oppnår Hubroo loggen at korrekt informasjon leveres til riktig person effektivt og umiddelbart.

Hubroo systemet er tilpasset og bruker smarttelefonen som arbeidsredskap for de personer som blir invitert fra administrator. Ved større arrangementer har Hubroo lang erfaring med å levere bemannet operasjonssentral og nødvendig personale for beredskap og førstehjelp. Alle loggførte data kan i ettertid eksporteres for analyse og rapportering.


hubroo-oversikt.jpg

Oversikt

Med ett skjermbilde har operativ ledelse full oversikt og kontroll på situasjonen i nåtid. RUH registreres, følges opp og riktig person får korrekt instruks. Mannskap ute i beredskapsområdet kan enkelt sende melding og bilder til operativ ledelse


hubroo-beredskap.jpg

Beredskap

Det handler om å være klar og vite hva du skal gjøre hvis situasjonen oppstår. Hubroo lærer opp ditt personale eller vi påtar oss beredskaps- og førstehjelpspersonell.


hubroo-logg.jpg

Logg

Alle hendelser, aktiviteter og tiltak blir loggført. Dette gir full oversikt i sanntid, sporbarhet i ettertid og et samlingspunkt for all relevant informasjon.